Transliterasiya nədir?

Transliterasiya sözlərin və ya mətnin uyğun qaydalara əsasən başqa əlifbaya çevrilməsidir. Linqvistika nöqteyi nəzərindən transliterasiya mətnin bir yazı sistemindən digərinə sözbəsöz və ya daha ideal olaraq hərfbəhərf çevrilməsidir.

Transliterasiya 2 yolla həyata keçirilir:
- bir dildəki vahidləri simvollarla əvəz edərək;
- verilmiş dil vahidlərini digər dil vahidlərilə əvəz edərək.

Saytda istifadə olunan transliterasiya cədvəlləri:

  • Azərbaycan – rus, rus – Azərbaycan  pdf
  • Azərbaycan – ingilis, ingilis – Azərbaycan  pdf
  • Azərbaycan – alman, alman – Azərbaycan  pdf
  • Azərbaycan – fransız, fransız – Azərbaycan  pdf
  • Azərbaycan – fars, fars – Azərbaycan  pdf

Transliterasiya cədvəlləri müvafiq sahələrin mütəxəssisləri ilə birlikdə tərtib edilib.
Transliterasiya cədvəlləri üzrə rəy və təkliflərinizi saytın administrasiyasına göndərə bilərsiniz.